Informatie

Onze missie:

Een school zijn, waar samen léren en samen (be) léven, dubbel telt!

Onze visie:

  • Worden wie je bent
  • Leren wat je kunt
  • Samen kom je verder 

De uitwerking van onze visie: 

Worden wie je bent: Jij in de wereld, in de maatschappij. Jij bent uniek, met je eigen talenten. We hebben vertrouwen in jou, in elkaar. Bij ons ben je veilig. We zien elkaar en hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat. Je welbevinden op school is erg belangrijk. We hebben aandacht voor jou vanuit Christelijke waarden en normen. Bij ons tel je mee.

Leren wat je kunt: Naast het leren met het hoofd, leer je met je hart en handen. Je krijgt de kans om te leren door te ervaren, te beleven, te ontdekken en door te doen. Spel vinden we erg belangrijk, dat zie je in het programma en in de leeromgeving. Bij een aantal vakken werken we met thema’s. Er is ruimte voor eigen initiatief, je werkt met dag- en weektaken. Er wordt gewerkt in meer niveaus aan de hand van moderne lesmethodes, met aandacht voor de 21th Century Skills.

We proberen je (mede) eigenaar van het leerproces te maken: samen met de leerkrachten bepaal je de richting, leert doelen stellen en leert te reflecteren op je eigen gedrag en prestaties. In groep 5 t/m 8 wordt dit al zichtbaar in de portfolio’s.

We dagen je uit binnen je eigen mogelijkheden, dit noem je Passend Onderwijs. De coachende rol van de leerkracht wordt steeds belangrijker. Daarom blijven we zelf ook steeds leren en werken we aan kwaliteitsverbetering. Van proberen kunnen we leren!  

Samen kom je verder: We denken om elkaar. We gebruiken de werkvorm zelfstandig werken, waarin je hulp kunt vragen aan je maatje. Elkaar helpen vinden we belangrijk. Daarnaast werken we groepsdoorbrekend, in de units 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Je leert veel door samen te werken, maar ook door het gebruik van coöperatieve werkvormen. Een goede samenwerking tussen  jou ,je ouders en de leerkrachten vinden wij een voorwaarde om jou te begeleiden.

Onze visie voor de groepen 1 -2:
In groep 1 stap je onze school binnen.
Wij bieden je veiligheid en structuur om te wennen aan het ritme van een schooldag.
Je mag je ontwikkelen in een rijke leeromgeving in de klas, door het samenzijn met klasgenoten van verschillende leeftijden en door zo af en toe ook buiten de school te kijken.

Spelen is erg belangrijk voor je, hierin komen veel vaardigheden bij elkaar die van belang zijn voor een brede ontwikkeling (taal-, denk-, creatieve ontwikkeling, ontdekken en bewegen).

Spelen is voor jou ook een manier om de sociale werkelijkheid te verkennen en te representeren. Zo leer je omgaan met de normen en waarden en leer je rekening te houden met anderen. In het spel kun je emoties kwijt en leer je ook om met je gevoelens om te gaan.

Tijdens het spelen gelden je eigen plannen en ideeën. We maken elke dag veel tijd vrij om te spelen in de huishoek, de bouwhoek, de constructiehoek, de watertafel, de lees/luisterhoek en de rekenhoek.

Met concreet materiaal mag je zelf ontdekken en proberen op te lossen. Van samenwerken kun je leren.

De juf ‘ziet’ je in je emoties, je denken, je handelen en het bewegen. Ze probeert je op een hoger plan te brengen. Je voelt je gekend en gaat daardoor graag naar school.

Met jouw ‘bagage’ kijken we samen met je ouders, door de tijd heen, waar je talenten liggen en waar je ondersteuning en begeleiding bij nodig hebt.

Die voortgang willen we vastleggen in een portfolio, zodat je trots jouw groei kunt laten zien en verwoorden.

In de groepen 1 en 2 bouwen we aan een stevige en stabiele basis, zodat je met jouw mogelijkheden kunt doorstromen naar groep drie.

Waar gaan we voor: Een school zijn, waar samen léren en samen (be) léven, dubbel telt!