Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit vragen wij in ieder geval deze identiteit te respecteren, maar bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van onze school.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder (directeur)

Proefles golf en kaatsen

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben 2 proeflessen golf en kaatsen. Er wordt enthousiast geoefend! 

 

Drink veel H2O!

Groep 7/8 heeft meegedaan aan een prijsvraag om het drinken van water te stimuleren. 

Ze hebben de volgende foto ingestuurd: 

Lammetjes kijken!

Groep 1/2 heeft op 3 april een bezoek gebracht aan de lammetjes! 
Bedankt fam. Kooy! 

 

Afsluiting muziekproject

Na 6 weken muziekles van twee meesters van De Wâldsang, op 12 februari de afsluiting. Een prachtig concert door groep 5/6!