Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit vragen wij in ieder geval deze identiteit te respecteren, maar bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van onze school.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder (directeur)

Raad van toezicht op bezoek!

Op maandag 4 maart kregen we bezoek van de Raad van Toezicht: dhr. Marco Kalmijn en mevr. Jodi Groenveld. De kinderen van groep 7/8 hadden een rondleiding voorbereid, na loting mochten Eline, Silke en Daniël dit doen. Na afloop een groot compliment voor deze 3 leerlingen uit groep 8! 

 

 

Opening bibliotheek op school!

Op 10 januari hebben we de schoolbibliotheek opnieuw geopend. Leesconsulente Aukje Rusticus las met haar verteljas aan het prentenboek ‘De wolf die uit het boek viel’ voor. Bibliotheekmedewerkster Jitske Rozema onthulde dat wij binnenkort een schoolbezoek krijgen van de illustratrice Charlotte Dematons!  Tot slot openden de (bijna) jongste en oudste leerling de uitleenkast door het lint door te knippen! 

De mooie kast was al bij ons aanwezig, maar is weer opnieuw gevuld met allemaal ‘verse’ boeken! 

 

Een nieuw jaar!

Allereerst de beste wensen! 

Tijdens de opening van het nieuwe jaar is het bord 'In tút en derút' onthuld door de wethouder R. Dijk en Silke Kirchner. Silke had het mooiste ontwerp gemaakt, gefeliciteerd Silke! 

Met het bord worden de ouders gevraagd de kinderen uit te zetten voor school en niet aldaar te parkeren, 
dus 'in tút en derút!' Dit alles voor de veiligheid van onze kinderen! Een goed voornemen voor het nieuwe jaar! 

 

 

Kerstviering

Op 20 december hebben we samen het kerstfeest gevierd in het dorpshuis, dit jaar d.m.v. het spelen van een musical uit onze methode Trefwoord. De titel was: Iedereen telt mee! 

De stal brengt mensen bij elkaar.
Herders uit het veld. Wijzen uit het oosten.
Jozef, Maria. Lammetjes en schapen.
Iedereen wordt geteld.

De stal brengt mensen bij elkaar.
Wachters in de rij. Dansers, zangers, spelers.
Vloggers en zwijgers. Vluchtelingen, zoekers.
Iedereen hoort erbij.

Groot en klein. Jong en oud. Wit en zwart.
Vreemd, vertrouwd. Arm en rijk.
Iedereen gelijk.

Jij en ik, u en wij, we tellen mee
Want ons talent maakt de wereld mooier, maakt de wereld blij.

Namens het team van CBS Dûbel-Ien fijne kerstdagen en een vredevol 2019 toegewenst!