Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit vragen wij in ieder geval deze identiteit te respecteren, maar bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van onze school.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder (directeur)

Visiedag 11 oktober 2019

Op 11 oktober was er een visiedag met alle betrokkenen van bernemienskip Suwâld.
Samen met het team van CBS Dûbel-Ien, BSO Vandaag en Kinderwoud hebben we gesproken over de kernwaarden en onze gezamenlijke missie. Een inspirerende dag o.l.v. Yildou de Boer, procesbegeleider van het strategisch platform. 

 

 

Dierendag 2019

Wat een gezellige (dieren)drukte op het plein! 
Meer foto's in het fotoboek. 

 

 

Ontwikkelingen IKC

23 september hebben we een ouderavond gehad over de ontwikkelingen m.b.t het vormen van een IKC (Integraal Kind Centrum) te Suwâld. Samen met Kinderwoud en BSO Vandaag willen we opvang en school gaan aanbieden onder één dak. Binnenkort hopen we te kunnen starten met de bouw! 

Afgelopen week zijn 5 betrokkenen uit Suwâld naar Berlijn geweest, wat hebben we een inspirerende inzichten gekregen m.b.t. de ontwikkeling van het jonge kind! In de Flapkoer volgt een verslag. 

Op de foto van links naar rechts: 
Jenneke (Kinderwoud), Meintje (BSO Vandaag), Petra, Margriet en Sashja. 

 

We zijn van start!

Met prachtig weer zijn we dit nieuwe schooljaar samen op het schoolplein begonnen!

Een mooi nieuwtje was de toezegging van het IMF (Iepen Mienskip Fonds) van 35000 euro als bijdrage voor de verbouw tot IKC. Het IMF is een fonds van de provincie ter stimulans van de leefbaarheid in kleine dorpen. Samen hopen we straks een IKC met Kinderwoud (peuteropvang) en Kind Vandaag (BSO) te kunnen vormen. Onderwijs en opvang van kinderen van 2 t/m 12 onder 1 dag in bernemienskip Suwâld!

Een goed schooljaar toegewenst!

 

 

Een nieuw schooljaar!

Maandag starten we met een nieuw schooljaar: 2019-2020
Het team is er alweer (bijna) klaar voor! Tot maandag!