Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit vragen wij in ieder geval deze identiteit te respecteren, maar bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van onze school.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder (directeur)

Schoolkerkdienst op 9 februari

Het thema van de schoolkerkdienst was dit jaar 'zorgen voor...'. Het bijbelverhaal over de Barmhartige Samaritaan stond centraal. Het verhaal werd uitgespeeld, maar er was ook ruimte voor liedjes en een gedichtje. Dominee van der Boon legde in de preek uit dat 'zorgen voor... ' een uiting van liefde is. Wat fijn dat we zo samen de dienst konden beleven! In het fotoboek meer foto's.  

 

Start peuteropvang!

Na de zomervakantie van 2020  starten we met de peuteropvang in Suwâld, als onderdeel van IKC Suwâld.  Nynke Zijlstra zal deze peuteropvang namens Kinderwoud leiden.

Het komende half jaar zullen er al een aantal introductie-activiteiten plaats vinden. Wilt u van deze introductie-activiteiten op de hoogte gehouden worden, ontvangen we graag een mailtje via dubelien@pcbtodiel.nl
U kunt uw peuter inmiddels ook inschrijven voor de peuteropvang, via https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-pov. De locatie Suwâld staat onderaan vermeld.
 

Kerstfeest 2019!

Het team van CBS Dûbel-Ien wenst u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020! 

 

 

Muziekmiddag!

Vanmiddag heeft groep 5/6 de koperblaaslessen afgesloten met een prachtig concert! 
Vervolgens hebben we officieel afscheid genomen van meester Ep en juf Dieuwke als nieuwe vakleerkracht muziek een warm welkom geheten. We wensen meester Ep alle goeds en juf Dieuwke veel plezier op CBS Dûbel Ien! 

Meer foto's vindt u in het fotoboek! 

 

Sinterklaas!

Wat een feest op school! Sinterklaas kwam lopend op school, later bleek dat het paard gelukkig genezen was van zijn blessure! Boer Boris kwam met de paardentrailer op school. 
Maar eerst had Piet een oplossing: een hobbelpaard. O o o !