Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit vragen wij in ieder geval deze identiteit te respecteren, maar bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van onze school.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder (directeur)

Een nieuw jaar!

Allereerst de beste wensen! 

Tijdens de opening van het nieuwe jaar is het bord 'In tút en derút' onthuld door de wethouder R. Dijk en Silke Kirchner. Silke had het mooiste ontwerp gemaakt, gefeliciteerd Silke! 

Met het bord worden de ouders gevraagd de kinderen uit te zetten voor school en niet aldaar te parkeren, 
dus 'in tút en derút!' Dit alles voor de veiligheid van onze kinderen! Een goed voornemen voor het nieuwe jaar! 

 

 

Kerstviering

Op 20 december hebben we samen het kerstfeest gevierd in het dorpshuis, dit jaar d.m.v. het spelen van een musical uit onze methode Trefwoord. De titel was: Iedereen telt mee! 

De stal brengt mensen bij elkaar.
Herders uit het veld. Wijzen uit het oosten.
Jozef, Maria. Lammetjes en schapen.
Iedereen wordt geteld.

De stal brengt mensen bij elkaar.
Wachters in de rij. Dansers, zangers, spelers.
Vloggers en zwijgers. Vluchtelingen, zoekers.
Iedereen hoort erbij.

Groot en klein. Jong en oud. Wit en zwart.
Vreemd, vertrouwd. Arm en rijk.
Iedereen gelijk.

Jij en ik, u en wij, we tellen mee
Want ons talent maakt de wereld mooier, maakt de wereld blij.

Namens het team van CBS Dûbel-Ien fijne kerstdagen en een vredevol 2019 toegewenst!

Afsluiting muziekproject groep 78

Na 6 weken muziekles van Gerk Huisma en Bienze IJlstra vandaag een afsluitend concert voor ouders en groep 5/6. Wat een talent in Suwâld! Meer foto's in het fotoboek.

 

 

Schoolschaatsen 2018

Vandaag alweer de laatste keer naar de ijshal: we hebben de Elfstedentocht geschaatst!
Alle (groot)ouders: Heel hartelijk bedankt voor het vervoer en de begeleiding! 

 

Schoolontbijt 2018

Samen ontbijten... alle groepen door elkaar... wat gezellig! 
In het fotoboek staan meer foto's.