Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van de wederwaardigheden in de groepen en de foto's in de fotoalbums.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder

Theater

Op 21 juni werd de laatste theaterles in het kader van het naschools aanbod gegeven. Als afsluiting was er een kort toneelstuk voor ouders en belangstellenden. We waren onder de indruk wat de leerlingen in een korte tijd geleerd hebben en wat ze op de 'planken' brachten. Talentjes! Een dikke duim voor alle kinderen en juf Rianne van het Boem--theater.

 

Gideon!

Gisteren werd, in het kader van het naschools aanbod' de voorstelling 'Gideon' opgevoerd in het speellokaal. Wat fijn, er waren meer dan 35 kinderen aanwezig!

Zonnepanelen!

We krijgen zonnepanelen op het dak!

Op kamp!

Vanmorgen zijn de groepen 7 en 8 op kamp gegaan! We wensen hen veel plezier in Westerbork!

 

Theater!

Op woensdag 10 mei zijn in het kader van het naschools aanbod de theaterlessen gestart voor de groepen 5/6 (en 7/8).  Aan het eind van de eerste les werd er al een indrukwekkend toneelstukje opgevoerd.