Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van de wederwaardigheden in de groepen en de foto's in de fotoalbums.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder

Kerkdienst

Op zondag 12 november a.s. staat de kerkdienst in het teken van het thema 'Helden'. We hopen samen weer een mooie dienst te beleven!  

Samen voor de voedselbank!

Samen met de kerk verzamelen we weer spullen voor de voedselbank! U/jij doet toch ook mee? Inleveren kan tot en met 1 november a.s. !

Schoolkoor!

Meester Ep is weer gestart met het schoolkoor! Iedere donderdag van kwart over 2 tot ca. kwart voor 3 wordt er uit volle borst gezongen in het speellokaal. Alle kinderen vanaf groep 3 zijn welkom!

Een nieuwe start!

Op maandag 4 september openen we het nieuwe schooljaar en staan de deuren van CBS Dûbel-Ien weer open! De meester en juffen zijn er klaar voor!

Ook de Flapkoer van september is verzonden naar de ouders en staat ook op deze site. Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben, dan graag een mailtje naar dubelien@pcbotdiel.nl