Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van de wederwaardigheden in de groepen en de foto's in de fotoalbums.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder

Thema: Kunst

We gaan in het kader van ons TOM-traject weer groepsdoorbrekend werken. De komende periode staat het thema 'kunst' centraal. Vandaag hadden we als start Gerbrich Koopmans te gast in groep 5 t/m 8, zij heeft verteld over de schildersfamilie Koopmans.

Naschools aanbod: Dans!

Op 25 oktober zijn na schooltijd de danslessen begonnen voor groep 7/8! Vandaag stond Afrikaans dansen op het programma, volgende week volgt Hip Hop!

Sparen voor de voedselbank!

Tot en met 2 november kunnen kinderen artikelen meenemen voor de voedselbank! Wat mooi dat de winkelwagen in de gang al gevuld wordt!

Afsluiting kinderboekenweek!

Vanmiddag hebben we de kinderboekenweek feestelijk afgesloten met spelletjes van vroeger. Wat een feest!

ALO-studenten

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen in ieder geval tot januari les van 2 ALO-studenten van de Hanze Hogeschool uit Groningen, Jim en Hilbert. Vanmorgen werd het James Bondspel gespeeld, wat een enthousiasme!