Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van de wederwaardigheden in de groepen en de foto's in de fotoalbums.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder

Een nieuw jaar!

Allen de beste wensen voor 2017!

Lekker uitgerust en vol goede moed zijn we maandag gestart op school. Deze week kunnen we weer even wennen aan het schoolritme. Volgende week staan de CITO-toetsen op het programma, hierover kunt u meer lezen in de Flapkoer. Daarnaast gaan we ook van start met de nieuwe TOM-periode, met als thema 'Gezondheid'! We krijgen gastlessen en ook gaan we weer groepsdoorbrekend werken! We hopen er weer een leerzame en leuke tijd van te maken!

Mini-kerstmarkt TSO

De BSO Suwâld hield gistermiddag voor de ouders van de kinderen een mini kerstmarkt.
In een gedeelte van de grote zaal stond van alles gereed: een grabbelton, een tafel met allemaal zelfgemaakte kerstspullen, een bingospel en heel veel prachtige prijzen stonden op het podium uitgestald.

Enkele kinderen hadden iets ingestudeerd. Een vrolijk geheel voor een mooie afsluiting van het jaar!

Krystkuier 2016

Op woensdag 21 december organiseerde de school, in samenwerking met de kerk, een krystkuier. Deze kerstwandeling had als thema: Op zoek naar het licht! De vertellers namen alle belangstellenden mee door het dorp en beleefden de tocht die Jozef en Maria maakten. Uiteindelijk zagen ze de grote ster boven de stal van de familie van Raay en vonden het kindje Jezus in de kribbe!

Samen met de inzet van vele vrijwilligers werden de verschillende taferelen ingericht. Er was een prachtig engelenkoor en brassband Speelt Wel speelde mooie kerstmuziek. Het shantykoor zong kerstliederen. De herbergen zaten vol en ook de herders warmden zich aan het vuur. De wijzen zagen de grote ster en Koning Herodes met zijn soldaten stuurde de wandelaars verder op zoek naar het kindje.  
Veel dorpsbewoners langs de route hadden hun tuin extra verlicht. 
We willen hierbij een ieder heel hartelijk bedanken voor de medewerking!

Ondanks het weer, was er veel belangstelling: bijna 300 mensen schreven zich in!

Voor meer foto's: zie fotoboek!

Projectdoel

Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor een bepaald project. Het afgelopen half jaar hebben we gespaard voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze week hebben we 112,11 euro over kunnen maken voor dit goede doel! Hartelijk dank daarvoor!

De komende tijd gaan we sparen voor de Jan Jochums Visser stichting, u vast wel bekend. Meer informatie kunt u lezen in de Flapkoer Speciaal van december!

Grootkoor Tytsjerksteradiel

Zondagmiddag 18 december deden 10 leerlingen van onze school mee aan het concert van het grootkoor Tytsjerksteradiel. Dit was een initiatief van onze muziekmeester Ep. Wat werd er enthousiast gezongen!  De kruiskerk zat helemaal vol, fijn dat er zoveel belangstelling was! Meer foto's in het fotoboek.