Dûbel-Ien, een school waar samen léren en samen (be)léven, dubbel telt!

Van harte welkom op de website van CBS Dûbel-Ien te Suwâld.

CBS Dûbel-Ien is een Christelijke Basisschool waar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat de basis vormen van alle leren. Het team heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en biedt onderwijs op maat.
Vanuit onze Christelijke identiteit bieden wij ook ruimte aan anders denkenden.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van de wederwaardigheden in de groepen en de foto's in de fotoalbums.
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: dubelien@pcbotdiel.nl

Met vriendelijke groet,
Margriet Mulder

Sponsorloop 21 april 2017

Het definitieve bedrag van de sponsorloop 'Wandelen voor water' is maar liefst € 1686,60 !!! Jongens en meisjes, wat hebben jullie goed je best gedaan!

Iedereen heel hartelijk dank!

Schoolkerkdienst!

Aan het begin van 'de week van de hoop' stond in de schoolkerkdienst ook 'de hoop' centraal. We hebben samen nagedacht over wat hoop voor ons betekent!  

Open school!

Vanmiddag konden we vele belangstellenden verwelkomen tijdens de open school! In alle groepen was het werk te zien waar we dagelijks mee aan de slag zijn. In het fotoboek meer foto's!

 

Uitnodiging schoolkerkdienst!

Op zondag 19 maart
Aanvang 9.30 uur!
Het thema van deze dienst is: HOOP
Voorganger: Ds. B. Van der Boon

Van harte welkom!

Uitnodiging open school!

Donderdag 16 maart van 16.30 uur tot 17.45 uur

U bent van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken en/of de klas van uw kind(eren)!In het speellokaal staat de koffie/thee en ranja klaar!
Pakes en beppes, andere familieleden en bewoners van Suwâld zijn natuurlijk ook van harte welkom!